DİCAPRİO

Ürün grubu : Fungi̇si̇t Formulasyon şekli : Süspansi̇yon konsantre (SC)
Aktif madde : 700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid Direnç sınıflandırılması : M1
Aktif madde grubu : Inorganic compound
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
BağMildiyö (Plasmopara viticola)200 ml/100 L su14 gün
Domates (tarla)Mildiyö (Phytophthora infestans)200 ml/100 L su14 gün
Domates (tarla)Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)175 ml/100 L su14 gün
KayısıSert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (çil) (Wilsonomyces carpophylus=Stigmina carpophila)200 ml/100 L su90 gün
ZeytinHalkalı leke (Spilocaea oleaginum)150 ml/100 L su14 gün

Dicaprio benzersiz mikro bakır formulasyonu ile özel bir üründür.

1 litresinde 1230 gr bakıroksiklorid içeriği ile farklı ve özel formülasyondur.

Kaliteli bakır içeriği uygulamada güçlü bir kaplama ve tutunma sağlar bu özelliğiyle yıkanmaya dayanıklıdır.

Uygulamaya hazırlamada çok hızlı ve homojen dağılım sağlar.

Bağ mildiyösü:
1.uygulama: sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: ilk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.
Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.
Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Bakır oksiklorid çok bölgeli aktiviteye sahiptir. Bitkiler üzerinde enfeksiyonu önleyen koruyucu bir mantar ilacı / bakterisittir. Sporların ve miselyumun genellikle geri dönüşü olmayan bir işlem olan enzim sistemini bozarak etki eder.