COBRA SÜPER EW

Ürün grubu : Herbisit Formulasyon şekli : Suda yağlı emülsi̇yon (EW)
Aktif madde : 50 g/l Quizalofop-p-ethyl Direnç sınıflandırılması : A1
Aktif madde grubu : Aryloxyphenoxypropionate
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre

Bir çok bitkide dar yapraklı ot mücadelesinde kullanım imkanı vardır.

Yaprak yüzeyinden alınan, bitki boyunca hem ksilemde hem de floemde hareket eden ve meristematik dokuda biriken sistemik herbisittir.

Uygulama yapılan yabancı otlarda ortalama 14 günden sonra sararmalar başlar.

EW formulasyonun üstün özellikleri ile daha iyi uygulama sonuçları alınabilir.

Ülkemizde bazı lokasyonlarda FOB grubu herbisitlere direnç oluştuğu bilgisi vardır. Bu konuda perakende satış bayilerinden bilgi alınmalıdır.

Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. 
COBRA SUPER EW tek yıllık ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otların çıkış sonrası mücadelesinde kullanılan sistemik bir herbisittir. Uygulama dar yapraklı yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu dönemde  (Kanyaş için bu dönem yabancıotların 30 cm boyunda olduğu dönemdir) yapılmalıdır. İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

Seçici bir herbisit olup bir asetil CoA karboksilaz (ACCase) inhibitörüdür. Otlarda hücre zarlarının yapımında ve balmumsu üst yüzey yapımında kullanılan bazı yağ asitlerinin biyosentezini engeller ve otların büyümesini önler