COBRA SÜPER EW

Ürün grubu : Herbi̇si̇t Formulasyon şekli : Suda yağlı emülsi̇yon (EW)
Aktif madde : 50 g/l Quizalofop-p-ethyl Direnç sınıflandırılması : A1
Aktif madde grubu : Aryloxyphenoxypropionate
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
AyçiçeğiKanyaş (Sorghum halepense)100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası-
AyçiçeğiKöpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası-
AyçiçeğiYapışkan ot (Setaria verticillata)100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası-
AyçiçeğiTilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası-
AyçiçeğiDarıcan (Echinochloa crus-galli)100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası-
AyçiçeğiYabani dari (Panicum spp.)100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası-
AyçiçeğiPüsküllü çayır (Bromus tectorum)100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası-
AyçiçeğiTavşanbıyığı = Salkım otu (Poa annua)100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası-
AyçiçeğiYabani arpa (Hordeum spontaneum)100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası-
BağKöpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)100 ml/da Köpek dişi 15-20, Kanyaş 2-3 kardeşte iken-
BağKanyaş (Sorghum halepense)100 ml/da Köpek dişi 15-20, Kanyaş 2-3 kardeşte iken-
DomatesDarıcan (Echinochloa crus-galli)100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası-
DomatesKöpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası-
DomatesKanyaş (Sorghum halepense)100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası-
KanolaKuş yemi = Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)100 ml/da çıkış sonrası-
KanolaPüsküllü çayır (Bromus tectorum)100 ml/da çıkış sonrası-
Kanolayapışkan darı (Setaria spp.)100 ml/da çıkış sonrası-
KanolaKendi gelen buğday (Triticum aestivum)100 ml/da çıkış sonrası-
KanolaTilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)100 ml/da çıkış sonrası-
KanolaDelice (Lolium perenne)200 ml/da çıkış sonrası-
KanolaKısır yabani yulaf (Avena sterilis)100 ml/da çıkış sonrası-
KanolaKöpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)100 ml/da çıkış sonrası-
Kırmızı mercimekAyrık (Elymus repens)100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası-
Kırmızı mercimekTilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası-
Kırmızı mercimekKısır yabani yulaf (Avena sterilis)75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası-
Kırmızı mercimekKendi gelen buğday (Triticum aestivum)75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası-
Kırmızı mercimekKendi gelen arpa (Hordeum vulgare)75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası-
PamukKanyaş (Sorghum halepense)75-100 ml/da Tohumdan gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır-
SoğanDarıcan (Echinochloa crus-galli)100 ml/da Soğan 15-20 cm boyunda iken kanyaşların 3-5 yapraklı,darıcan ve yapışkan otların 10-15 cm boyunda oldukları dönemde-
SoğanKanyaş (Sorghum halepense)100 ml/da Soğan 15-20 cm boyunda iken kanyaşların 3-5 yapraklı,darıcan ve yapışkan otların 10-15 cm boyunda oldukları dönemde-
SoğanYapışkan ot (Setaria verticillata)100 ml/da Soğan 15-20 cm boyunda iken kanyaşların 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan otların 10-15 cm boyunda oldukları dönemde-
Soya fasülyesiDarıcan (Echinochloa crus-galli)100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası-
Soya fasülyesiKöpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası-
Soya fasülyesiKanyaş (Sorghum halepense)100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası-
Soya fasülyesiKuş yemi = Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası-
Soya fasülyesiYabani dari (Panicum spp.)100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası-
Soya fasülyesiTilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası-
Şeker pancarıPüsküllü çayır (Bromus tectorum)75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.-
Şeker pancarıYabani yulaf (Avena fatua)75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.-
Şeker pancarıDarıcan (Echinochloa crus-galli)75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.-
Şeker pancarıTilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.-

Bir çok bitkide dar yapraklı ot mücadelesinde kullanım imkanı vardır.

Yaprak yüzeyinden alınan, bitki boyunca hem ksilemde hem de floemde hareket eden ve meristematik dokuda biriken sistemik herbisittir.

Uygulama yapılan yabancı otlarda ortalama 14 günden sonra sararmalar başlar.

EW formulasyonun üstün özellikleri ile daha iyi uygulama sonuçları alınabilir.

Ülkemizde bazı lokasyonlarda FOB grubu herbisitlere direnç oluştuğu bilgisi vardır. Bu konuda perakende satış bayilerinden bilgi alınmalıdır.

Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. 
COBRA SUPER EW tek yıllık ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otların çıkış sonrası mücadelesinde kullanılan sistemik bir herbisittir. Uygulama dar yapraklı yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu dönemde  (Kanyaş için bu dönem yabancıotların 30 cm boyunda olduğu dönemdir) yapılmalıdır. İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

Seçici bir herbisit olup bir asetil CoA karboksilaz (ACCase) inhibitörüdür. Otlarda hücre zarlarının yapımında ve balmumsu üst yüzey yapımında kullanılan bazı yağ asitlerinin biyosentezini engeller ve otların büyümesini önler