DAXORA

Ürün grubu : İnsekti̇si̇t Formulasyon şekli : Süspansi̇yon konsantre (SC)
Aktif madde : 400 g/l Buprofezin Direnç sınıflandırılması : 16
Aktif madde grubu : Unclassified
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
Domates (sera)Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)100 ml/100 l su larva,pupa7
PamukTütün beyazsineği (Bemisia tabaci)100 ml/da Larva+Pupa

Temas ve mide etkisi olan bir insektisit olup uygulamada kolaylık sağlar.

Beyaz sinek mücadelesinde en etkili ve avantajlı ilaçlardan biridir.

IPM programları ile uyumlu bir insektisit olup hedef zararlılara karşı çok etkilidir, yararlı ve hedef dışı türler üzerinde çok az etkisi vardır.

Özellilke böceklerin larva ve nimf dönemlerinde deri değiştirmeyi engelleyerek etkili olur.

 

Pamukta Tütün beyazsineği: Larva ve pupalarına etkili olduğundan yaprak başına ortalama 8-10 larva bulunduğunda ilaçlamaya başlanır. Birinci ilaçlamadan 10-14 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır. Bundan 20 gün sonra popülasyon kontrol edilerek gerekirse üçüncü ilaçlama da yapılabilir. 
Domateste (Sera) Tütün beyazsineği: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan 50 yaprak toplanır. Yaprak başına ortalama 5 larva-pupa olduğunda ilaçlamaya başlanır.

Temas ve mide yoluyla etkili olan kitin biyosentezi inhibitörüdür. Buprofezin, buradaki kitin oluşumunu inhibe ederek anormal endokutiküler birikme ve abortif küflenmeye neden olur. Kitin eksikliğinin bir sonucu olarak nimf ve larvaların deri değişikliği yavaşlar ve ölümlerine sebep olur.