ALTIVAX

Ürün grubu : Fungi̇si̇t Formulasyon şekli : Tohum i̇laçlaması i̇çi̇n akıcı konsantre (FS)
Aktif madde : 25 g/l Fludioxonil +10 g/l Metalaxyl-M Direnç sınıflandırılması : E2:12 + A1
Aktif madde grubu : Phenylpyrrole + Phenylamide
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
BiberFide kök çürüklüğü (Fusarim spp. Pythium spp.)250 ml/100 l su14
DomatesFide kök çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp, Rhizoctonia solani)250 ml/100 l su14
MısırTohum ve kök çürüklüğü, fide yanıklığı (Pythium spp., Fusarium moniliforme)100 ml ilaç/100 kg tohuma-
MuzFusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum f.sp. cubense)1000 ml/da21
PamukFide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani., Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus spp.)300 ml/100 kg havsız tohuma, 500 ml/100 kg havlı tohuma-
TütünFide kök çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp, Rhizoctonia solani)7.5 ml/m2 3 l su ile21
Yer fıstığıKök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger)400 ml ilaç/100 kg tohuma-

Kök çürüklüğü ve fide yanıklığı hastalıklarını tohum uygulaması veya fide uygulaması ile etkin kontrol eder.

Uzun yıllardır bitki kök hastalıklarında üreticilerimiz tarafından en çok tercih edilen fungisittir.

Bitki kökleri tarafından alınabilen sistemik özeliği ile hedef hastalıklarda uzun süreli ve etkili koruma sağlar.

FS formulasyon tohumdan yapılan ilaçlamalarda en etkili sonucu garanti eder.

Mısırda kök boğazı çürüklüğü: Tohumluk ekiminden önce ilaçlama yapılmalıdır. Ekimden çok uzun süre önce ilaçlanan tohumluklar üzerindeki ilaç etkisini kaybedebileceğinden depolanmış tohumluklardaki ilacın bekleme süresine özellikle dikkat edilmelidir. 
Pamukta fide kök çürüklüğü: Tohum tarlaya ekilmeden önce ilaçlanır. İlaçlama zamanı ekim zamanıdır. Islatılmış pamuk tohumları önerilen doz ve miktarda ilaçla ilaçlama bidonuna veya selektöre konulur. İlaçlama bidonu yeknesak bir ilaçlama yapana kadar 40-50 defa çevrilir. Selektörde ise ilaçlama tertibatının ayarlanması ile yapılır. 
Domates ve biberde fide kök çürüklüğü: Toprak ilaçlaması, ekimden önce veya ekimle birlikte yapılır. Fide ilaçlaması, fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra bir veya birden fazla uygulama olabilir. 
Yer fıstığında kökboğazı çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir. 
Tütün fidelerinde çökerten hastalığı: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. 
Muz fusarium solgunluğu: Fusarium solgunluğu mücadelesinde fidelerin dikim sırasında ilaç dekara 1000 ml gelecek şekilde can suyu ile birlikte verilir.

Fludioxonil; sistemik değildir fakat uzun kalıcı aktivitesi vardır. Misel büyümesini azaltarak glukoz nakil ile ilişkili fosforilasyonunu inhibe eder. Tohum tarafından sınırlı absorpsiyona ve fide içerisinde küçük bir yer değiştirmeye sahiptir.

Metalaxyl-M; sistemik etkili olup koruyucu ve iyileştirici etkisi vardır. Fungusların nükleik asit sentezini bozar - RNA polimeraz 1. Tohum kabuğuna nüfuz eder ve çimlenme sırasında bitkinin tüm kısımlarında sistematik olarak yer değiştirir.