DAGRO CUUF

Ürün grubu : Fungi̇si̇t Formulasyon şekli : Suda dağılabi̇li̇r granül (WG)
Aktif madde : % 30 Copper oxychloride +% 13,3 Mancozeb +% 4 Cymoxanil Direnç sınıflandırılması : M1 + M3 +
Aktif madde grubu : Inorganic compound + Carbamate + Cyanoacetamide ox
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
BağMildiyö (Plasmopara viticola)300 g/100 l su28
DomatesMildiyö (Phytophthora infestans)250 g/da3
PatatesMildiyö (Phytophthora infestans)250 g/da21

Bakır, mancozeb ve cymoxanil aktif maddelerinin sinerjik etkileri ile mükemmel hastalık kontrolü imkanı sağlar.

Özel formulasyonu ile kullanım kolaylığı ve uygulamada beklenen kaplama kalitesini sağlar.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile iaçlama yapılır. 
Patates Mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır. 
Domates Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domtes yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Bakır oksiklorür bitkiler üzerinde enfeksiyonu önleyen koruyucu bir mantar ilacı / bakterisittir. Etki şekli, sporların ve miselyumun, genellikle geri dönüşü olmayan bir işlem olan enzim sistemine müdahale etmektir. Çok yer engelleyici bir fungisit olup direnç geliştirme riski düşüktür.

Mancozeb; sistemik olmayan geniş spektrumlu, temas ile koruyucu etkili olup lipit metabolizmasını bozarak etki eder. Çoklu saha aktivitesine sahiptir. Mancozeb solunumu engelleyen spesifik olmayan tiyol reaktanı olarak görev yapar. Mantarların enzimlerindeki sülfhidral (SH) gruplarını inaktive eden bir izotiyosiyanat haline dönüştürülür. 

Cymoxanil, koruyucu ve iyileştirici aktiviteye sahip penetran bir fungisittir. Enfeksiyon sonrası aktivitesi, inkübasyon sırasında mantarın gelişimini durdurur. Bu özelliklerinden dolayı kontak veya sistemik mantar öldürücüler ile iki veya üçlü karışım halinde kullanılır.