DAGRO VISO

Ürün grubu : Fungi̇si̇t Formulasyon şekli : Suda dağılabi̇li̇r granül (WG)
Aktif madde : % 57 Metiram +% 4,8 Cymoxanil Direnç sınıflandırılması : M3 + 27
Aktif madde grubu : Carbamate + Cyanoacetamide oxime
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
BağMildiyö (Plasmopara viticola)200 g/100 l su28
Biber (tarla)Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)30 g/da larva7
DomatesMildiyö (Phytophthora infestans)200 g/100 l su21
HıyarKabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)200 g/100 l su21
KabakKabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)200 g/100 l su21
KaranfilPamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)30 g/100 L su Larva-
KaranfilYeşilkurt (Helicoverpa armigera)30 g/100 L su Larva-
KarpuzKabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)200 g/100 l su14
KarpuzKarpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina)200 g/100 l su14
KavunKabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)200 g/100 l su21
PatatesMildiyö (Phytophthora infestans)200 g/100 l su14
ZeytinZeytin fidantırtılı (Palpita unionalis)30 g/100 l su Larva14

Hastalık etmeninin bitkilere girişinden 2-3 sonra bile hastalık kontrolünde başarı imkanı sağlar.

Sinerji yaratan iki teknik maddenin karışımı ile zorlu iklim koşullarında bile üstün hastalık kontrolü sağlar.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar I. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır. 
Domates Mildiyö; İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. 
Hıyar, Kabak, Kavun ve Karpuz Kabakgillerde Mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. 
Karpuz (Sera) Alternarya Yaprak Yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. 
Patates Mildiyö: Hastalık çıkışı için yükksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Metiram, sistemik olmayan geniş spektrumlu, koruyucu etkili ve çok yer engelleyici bir fungisittir. Mantar hücrelerinde amino asitlerdeki sülfiril gruplarını etkisiz hale getirerek etki etmektedir.

Cymoxanil, koruyucu ve iyileştirici aktiviteye sahip penetran bir fungisittir. Enfeksiyon sonrası aktivitesi, inkübasyon sırasında mantarın gelişimini durdurur. Bu özelliklerinden dolayı kontak veya sistemik mantar öldürücüler ile iki veya üçlü karışım halinde kullanılır.