DEVA BORDO

Ürün grubu : Fungisit Formulasyon şekli : Islanabi̇li̇r toz (WP)
Aktif madde : % 20 Bordeaux mixture Direnç sınıflandırılması : M1
Aktif madde grubu : Inorganic compound
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre

Üreticiler için kullanım kolaylığı sağlayan hazır formda karışıma hazır preparattır.

Göztaşından bordo bulamacı hazırlanmasında ortaya çıkan nötr olmayan çözelti riskini ortadan kaldırır.

Bordeaux karışımı, karışımın bakır iyonları (Cu2 +) ile etkisini gösterir. Bu iyonlar mantar sporlarındaki enzimleri çimlenmeyi önleyecek şekilde etkiler. Kontakt etkili olup koruyucu fungisittir.