HELDA

Ürün grubu : Fungi̇si̇t Formulasyon şekli : Suda dağılabi̇li̇r granül (WG)
Aktif madde : % 70 Thiophanate methyl Direnç sınıflandırılması : B1:1
Aktif madde grubu : Benzimidazole
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
ArmutArmut karalekesi (Venturia pirina)60 g/100 l su14
AyvaMonilya (mumya) (Sclerotinia linhartiana)60 g/100 l su14
BağBağ küllemesi (Erysiphe necator)100 g/100 l su14
ElmaElma karalekesi (Venturia inaequalis)60 g/100 l su14
ElmaKülleme (Podosphaera leucotricha)60 g/100 l su3
HıyarKabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)40 g/100 l su14
KavunKabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)40 g/100 l su14
KayısıÇiçek monilyası (Sclerotinia laxa)60 g/100 l su14
KirazSert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa)60 g/100 l su14
ŞeftaliSert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa)60 g/100 l su14
Şeker pancarıYaprak leke hastalığı (Cercospora beticola)40 g/100 l su21
VişneSert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa)60 g/100 l su14
Yeni dünyaYenidünya karalekesi (Venturia inaequalis var. eriobotryae)60 g/100 l su14

Koruyucu ve iyileştirici etki tarzına sahip geniş spektrumlu bir sistemik fungisittir.

WG formulasyonu ile kullanım kolaylığı ve etkili hastalık kontrolü imkanı sağlar.

Çeşitli birkilerde birden çok hastalık etmenini aynı anda kontrol eder.

Elma karalekesi: 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. Uygulama: Pembe tomurcuk döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce 4.ve diğer uygulamalarise iklim koşullarınınhastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır. 
Armut karalekesi: 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce 4. ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır. 
Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Şeftali, Kayssı, Kiraz ve Vişne): I .Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5- I 0 çiçekte) 2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90- 100 çiçekte) yapılır. 
Yenidünya karalekesi:  I. Uygulama : Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2. Uygulama : Çiçek tomurcuklan açılmadan önce, 3. Uygulama : Çiçek taç yapraklannın dökülmesinden sonra. 4. ve diğer uygulamalar, 3'üncü uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uygulama programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir. 
Ayva monilyası: Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır. I. Uygulama: Çiçeklerin %5'i açtığında 2. Uygulama: Çiçeklerin %50'si açtığında 3. Uygulama: tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90-100'ü açtığında yapılmalıdır. 
Kabakgillerde külleme (Hıyar, Kavun):  İlk hastalık belirtileri görüldügünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50' nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir. 
Bağ küllemesi: I.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde  2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarınınn olduğu dönemde 3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve koruklann küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde 4.ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır. 
Şekerpancan yaprak leke hastalıgı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5‘inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Thiophanate methyl, geniş spektrumlu, sistemik bir benzimidazol grubu fungisitdir. Hem koruyucu hem de iyileştirici eylemde bulunur. Bitki içindeki ana fungitoksik bileşik olan MBC'yi (metil benzimidazol karbamat) metabolize eder. Hücre bölünmesini engeller, böylece mantar büyümesi inhibe edilir