COBRA SÜPER EW
50 g/l Quizalofop-p-ethyl

Tek ve çok yıllık bir çok dar yapraklı yabancı ot ekonomik kontrolü, geniş kullanım alanı,

DAGRO CORS
330 g/l Pendimethalin

Bir çok bitkide dar ve geniş yapraklı yabani otları kontrol etmek için premergence ve postemergence uygulama imkanı,

DAGRO FINS
500 g/l 2,4-D Acid

Mısır ve hububatta geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılan sistemik herbisittir

DAGRO STANG
452,42 g/l 2,4-D EHE +6,25 g/l Florasulam

Arpa, buğday ve mısırda yabancı ot kontrolü için en çok tercih edilen herbisit,

DAGROCHAL 600
600 g/l Aclonifen

Ayçiçeği, nohut, mercimek ve havuçta etkili yabancı ot kontrolü sağlayan herbisit,

DAYLOS OF
112 g/l Ethofumesate +91 g/l Phenmedipham +71 g/l Desmedipham

Şeker Pancarında yıllık geniş yapraklı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan geniş spektrumlu kombine bir herbisit,

DE CAPITAN
200 g/l Glufosinate-ammonium

Boş alanlarda ve meyve-bağ alanlarında dar-geniş yapraklı yabani otların kontrolü için suda çözünür konsantre olarak formüle edilmiş total herbisit,

DESOLON
75 g/l Mesotrione +30 g/l Nicosulfuron

Mısır tarlalarında dar ve geniş yapraklı yabancı otlar için düşük maliyetle etlili çözüm,

DEVA RALON
75 g/l Fenoxaprop-p-ethyl

Buğday ve arpa tarlalarında yabani yulaf, tilki kuyruğu ve kuş otu ile mücadelede kullanılan sistemik herbisit,

LOCEREN
441 g/l Glyphosate Potassium Salt

Seçici olmayan, çıkış sonrası uygulanan glifosat potasyum tuzu içerikli total herbisit,

MODENA
150 g/l Fluazifop-P-butyl

Geniş kullanım alanlı, hızlı etki gösteren seçici dar yapraklı ot ilacı,

NANTES
915 g/l S-metolachlor +45 g/l Benoxacor

Ekim veya dikimden önce toprağa pulverize edilerek kullanılan selektif yabancı ot ilacı,

NICOLESON
40 g/l Nicosulfuron

Mısır tarlalarında dar yapraklı yabancı otlar için çıkış sonrası kullanılan selektif ve sistemik, OD formulasyon herbisit,

PORTICO
40 g/l Imazamox

IMI grubu ayçiçeklerde orobanş kontrolü, yer fıstığı, bezelye, fasülye, soya ve yoncada etkili yabancı ot mücadelesi,

VERGASA ESTER
480 g/l 2,4-D isooctyl ester

Hububatta geniş yapraklı tek yıllık yabancı otlar için en yaygın kullanılan herbisit,

VICTORON 450 SC
450 g/l Linuron

Endüstri bitkilerinde geniş kullanım alanına sahip, çıkış öncesi kullanım imkanı olan seçici ve geniş spektrumlu herbisit,

WEEPER 48 SL
480 g/l Glyphosate IPA

Çok geniş spektrumlu sistemik total herbisit,

DELFOS
45 g/l Pinoxaden +20 g/l Cloquintocet mexyl (safener)

Buğday ve arpa tarlalarında önemli dar yapraklı yabancı otların etkin kontrol imkanı,

DE COMPANA
480 g/l Bentazone +22,4 Imazamox

Baklagil yabancı ot mücadelesinde etkili çözüm ve uygulamada esneklik sağlayan herbisit,

SALGADO
600 g/l Metribuzin

Patates tarlaların da çıkış öncesi ve sonrası kullanılabilen sistemik etkili ve ekonomik yabancı ot ilacıdır.

MIRANDES
312,5 S-metolachlor +187,5 Terbuthylazine

Mısır tarlalarında sorun olan bir çok dar ve geniş yapraklı yabancı ota karşı etkili toprak herbisiti,

ENPOLİ
500 g/l Fluometuron

Pamuk tarımında yabancı otlara karşı çıkış öncesi kullanılan yaprak ve köklerden alınabilen seçici sistemik etkilli herbisit

ALDOSİVİ
375 g/l S-metolachlor +125 g/l Terbuthylazine +37,5 g/l Mesotrione

Üç farklı etkili madde içeriği ile mısır tarlalarında sorun olan çok fazla yabancı otu çıkış öncesi uygulama ile kontrol etme imkanı,

BANEGA
200 g/l Cyhalofop-butyl

Çeltik mahsullerinde bulunan yabani otların çıkış sonrası kontrolü için kullanılan uygun maliyetli seçici bir herbisit.

CARTONES
326 g/l Terbuthylazine +50 g/l Mesotrione

Mısır tarımında mücadelesi zor olan geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan, hem yapraktan hem topraktan alınabilen herbisit,

CORITIBA
350 g/l Metamitron +150 g/l Ethofumesate

Şeker pancarı tarımında geniş yapraklı yabancı otlara karşı yaprak ve topraktan etkili iki teknik maddenin sinerjisi ile çıkış sonrası kullanılan herbisit,

ETRUSANA
30 g/l Mesosulfuron-methyl +6 g/l Iodosulfuron +90 g/l Mefenpyr-Diethyl

Buğday tarlalarında dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınarak etkili olan sistemik herbisit,

LAPORTA
800 g/l Prosulfocarb

Thiocarbamate grubu aktif maddeli bir herbisit olup yaprak ve kökler tarafından alınarak yabancı otların meristematik dokusundaki gelişmeyi dudurur,

MORATA
30 g/l Mesosulfuron-methyl +90 g/l Mefenpyr-Diethyl

Buğday tarlalarında dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan etkili sistemik herbisit,

NAVALON
240 g/l clethodim

NORCAREN
44 g/l Tembotrione +22 g/l Isoxadifen-methyl

Mısırdaki geniş yapraklı ve çimensi yabancı otların kontrolü için çıkış sonrası kullanılan geniş spektrumlu bir herbisittir,

NOTEREN
800 g/l Prosulfocarb +80 g/l Metribuzin

Patates tarımında çıkış öncesi yabancı ot mücadelesinde kullanılan, iki aktif maddenin sinerjik etkisi sayesinde mükemmel bir yabancı ot kontrolü sağlayan herbisit,

DAGRO CORS CS
450 g/l Pendimethalin

CS formulasyon, bir çok bitkide dar ve geniş yapraklı yabani otları kontrol etmek için premergence ve postemergence uygulama imkanı,

TERBAN-P
270 g/l Terbuthylazine +64 g/l Pendimethalin

Mısır tarımında çıkış öncesi ve sonrası kullanılabilen, dar ve geniş yapraklı bir çok otu kontrol eden herbisit,

VEDIRAL
150 g/l Penoxsulam +75 g/l Florasulam

Meyve bahçelerinde sorun olan dar ve genis yapraklı otlara karsı ilkbaharda çıkıs öncesi kullanılanarak toprakta kalıcı ve uzun süreli yabancı ot kontrolü saglayan bir toprak herbisiti,

ZELUNIS
400 g/l Propyzamide