ASTANA
50 g/l Hexythiazox

Temas ve mide yoluyla etkili bir kırmızı örümcek ilacı olup kırmızıörümcek yumurtalarının açılmasını da engeller.

DAGRO ACARID
240 g/l Spirodiclofen

Farklı bir etki mekanizmasına sahip tetronik asit türevi uzun süre etkili akarisittir.

DAGRO EXXO
240 g/l Spiromesifen

Yeni etki mekanizması ile akarlar ve beyaz sinekte kalıcı çözüm, sebzede kısa hasat süresi,

DAGRO MITE 20 WP
% 20 Pyridaben

kırmızıörümcek mücadelesinde ani etki ve uzun süreli kontrol sağlayan akarasit,

DAGROZOOM
110 g/l Etoxazole

Kırmızıörümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı uzun süreli etkili akarisit,

DE CESENA
240 g/l Bifenazate

Kırmızıörümceklerin tüm hareketli dönemlerine ani ve uzun süre kalıcı etkili , IPM programlarına uygun akarisittir.

COSPIRON
228,6 g/l Spiromesifen +11,4 Abamectin +11,4 Abamectin

DE BARADA
222 g/l Spirodiclofen +18 g/l Abamectin

DE CESENA 480 SC
480 g/l Bifenazate