BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi Güvenliği Politikası

Deva Agro A.Ş. ve grup şirketleri kurumsal bilgiyi her zaman en değerli varlık olarak tanımlamaktadır. Bilgi; iş süreçlerinin yönetilmesi ve sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımakta ve korunması gerekmektedir. Şirketimiz, dünya geneli ISO bilgi güvenliği standartlarını uygulama ilkesiyle kurumsal bilginin gizlilik, bütünlük, kullanabilirlik ve erişim ile ilgili potansiyel riskleri en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Deva Agro A.Ş. riskleri yönetilmesi amacıyla aşağıda belirtilen tanımlamalar uygulanmaktadır.

  • -Deva Agro A.Ş. kurumsal bilgilerinin bütünlüğü, gizliliği ve verimli kullanımının sağlanması,
  • -Bilgi varlıklarına yönelik risk analizleri, tespitleri ve raporlamaların yapılması ve sistematik şekilde önlemlerin geliştirilmesi,
  • -Bilgi güvenliği hususunda dünya genelinde belirlenmiş standartların benimsenmesi ve bu standartlara göre gerekli uyumun sağlanması,
  • -Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi ve mevzuata uyumun sağlanması,
  • -Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin oluşturulması, geliştirilmesi, yaşatılması ve sürekli iyileştirilmesi, iyileştirilme fırsatlarının değerlendirilmesi,
  • -Bilgi güvenliği ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • -Bu politikaya bağlı alt prosedürlerin oluşturulması ve prosedürlere uyulması,

Bilgi güvenliğinin amacı kurumsal bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Bunun anlamı Deva Agro A.Ş. ye ait bilgilerin yetkili çalışanlarda olması, gerektiği anda kullanıma hazır olması gerekmektedir. Bu nedenle tüm Deva Agro A.Ş. çalışanları, iş ortakları ve stajyerleri işlerini, bilgilerin Deva Agro A.Ş. bünyesinde korunmasını gözetecek biçimde yapmaktan sorumludur. Deva Agro A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikaları çalışma pozisyonu, çalışma alanı, coğrafi konumdan bağımsız olarak geçerli ve zorunludur.

Deva Agro A.Ş. bilgi güvenliği politikalarının uygulanmasını kişisel verilerin işlenmesi politikasına uygun, birbirine tam uyumlu ve entegre çalışmasını taahhüt eder.