DİCAPRİO
700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

Benzersiz mikro bakır formulasyonu ile uygulamada mükemmel sonuç garantisi,

ALCORON
% 75 Copper oxide

WG formulasyon, konsantre bakırlı fungisit, üstün fungisit özellikler,

ALLY 80 WP
% 80 Fosetyl-al

Bitki öz suyunda yapraktan-köke ve kökten-yaprağa taşınan çift yönlü sistemik özellikli fungisit,

ALSIVA
% 15 Triflumizole +% 3,4 Cyflufenamid

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre 1 gün olan güvenli yeni nesil fungisit,

ALTIVAX
25 g/l Fludioxonil +10 g/l Metalaxyl-M

Kök çürüklüğü hastalıklarında etkisi kanıtlanmış çok yönlü fungisit tohum ilacı,

CARMESI
% 37,5 Cyprodinil +% 25 Fludioxonil

Çift aktif maddeli, sistemik ve kontakt özellikli yeni nesil kurşuni küf ilacı,

CROTONE
62,5 g/l Fluopicolide +625 g/l Propamocarb-HCl

Mildiyö mücadelesinde tüm dönemlerde uzun süreli ve en üst seviyede hastalık kontrolü garantisi,

DAGRO CURE 25 WP
% 25 Tebucanozole

Koruyucu, iyileştirici ve yok edici etkileriyle tercih edilen triazol grubu fungisit,

DAGRO CURE DS 2
% 2 Tebucanozole

Kolay kullanım imkanı sağlayan kuru tohum ilacı,

DAGRO CUUF
% 30 Copper oxychloride +% 13,3 Mancozeb +% 4 Cymoxanil

Sinerji yaratan teknik maddelerin uyumu ile mildiyö mücadelesinde başarılı sonuçlar,

DAGRO DARIS
250 g/l Azoxystrobin

Meyve ve sebzelerde yaygın olarak tercih edilen sistemik ve kontakt etkili fungisit,

DAGRO FLOW
500 g/l Chlorothalonil

Uzun yıllardır üreticilerimizce tercih edilen geniş etki alanına sahip fungisit,

DAGRO THOS
300 g/l Pyrimethanil

Bağ üreticilerinin kurşuni küf mücadelesinde vazgeçilmezi, translaminar etkili fungisit,

DAGRO VISO
% 57 Metiram +% 4,8 Cymoxanil

Yaygın olarak kullanılan ve etkin sonuçları olan çift etkili fungisit,

DAGROQUIN
% 30 Cymoxanil +% 22,5 Famoxadone

Sebzelerde mildiyö ve erken yaprak yanıklığı mücadelesinde mükemmel koruyucu etki,

DAGROXI 50 WP
% 50 Copper oxide

Bir çok bitkide uzun yıllardır başarılı bir şekilde hastalık kontrolü sağlayan bakırlı fungisit,

DAGROXI OPTI
% 46,1 Copper hydroxide

Bakır hidroksit içerikli, ani ve hızlı etki özellikleri olan yenilikçi fungisit,

DEVA BORDO
% 20 Bordeaux mixture

Çok sayıda fungal ve bakteriyel hastalığın kontrolünde kullanılan hazır bordo bulamacı,

DE PORTIVO
65,82 g/l Copper sulfate

Bakırlı fungisitler içinde tercih edilen özel SC formulasyon, düşük doz kullanım,

DIVERIA
% 26,7 Boscalid +% 6,7 Pyraclostrobin

Kurşuni küf, külleme ve monilya hastalıklarının mücadelesinde tercih edilen mükemmel fungisit,

EUMIDAN CAPTAN
% 50 Captan

Koruyucu ve tedavi edici özelliğiyle bir çok hastalık etmeninin ekonomik kontrol imkanı,

FLUXIA
100 g/l Penconazole

Külleme mücadelesinde uzun yıllardır çiftçilerin vazgeçilmez tercihi,

HELDA
% 70 Thiophanate methyl

Meyve, sebze ve diğer mahsullerde geniş bir hastalık yelpazesine karşı koruyucu ve iyileştirici etkili sistemik mantar ilacı,

MANZEB M-45
% 80 Mancozeb

Uzun yıllardır kullanılan farklı kültür bitkilerinde birçok hastalığı kontrol eden kontakt etkili fungusit,

MARITIMA MAX
200 g/l Azoxystrobin +125 g/l Difenoconazole

Azoxystrobin ve Difenoconazole nin güçlü kombinasyonu, önleyici ve iyileştirici etkili sistemik fungisit,

NARDEN
400 g/l Fosforoz asit

sistemik etkili ve son uygulama ile hasat arasında süre olmayan güvenli fungisit,

ORCANA
310 g/l Thiophanate methyl +187 g/l Epoxiconazole

Sistemik etkili, koruyucu ve tedavi edici özellikte hububat fungisiti,

OTTAWA
% 37,4 Liquid bordeaux mixture

Kullanım kolaylığı sağlayan SC formulasyon hazır bordo bulamacı,

PESCARO
85 g/l Pyraclostrobin +62,5 g/l Epoxiconazole

Strobilurin ve triazole grubu fungisitlerin birleşimi, aynı anda pas, septorya ve külleme hastalıklarının kontrolü,

POWER FORTE 80 WP
% 80 Thiram

Yüksek koruyucu etkiye sahip kontak etkili ve geniş etki spektrumlu bir fungisittir.

ROMINA
530 g/l Propamocarb +310 g/l Fosetyl-al

SENTINO
267 g/l Prochloraz +133 g/l Tebucanozole

Sistemik, koruyucu ve tedavi edici etki, yaprak ve kök hastalıklarında uzun süreli kontrol,

TRANSOL
350 g/l Copper hydroxide

Geniş etki spektrumlu özel formule edilmiş bakır hidroksit içerikli yeni nesil fungisit,

TRUEMILL MZ 72 WP
% 64 Mancozeb +% 8 Metalaxyl

Mildiyö mücadelesinde ekonomik ve etkili koruyucu, tedavi edici, sistemik fungisit,

WOPROSULF 80 WG
% 80 Sulphur

Koruyucu etkili, geniş spektrumlu, fungisit ve akarisittir.

VİNENZA
200 g/l Boscalid +100 g/l Kresoxim-methyl

Külleme mücadelesinde kontak ve lokal sistemik etkisi ile etkili çözüm sunan yeni bir fungisittir.

BRANINA
%50 Cymoxanil

Koruyucu ve iyileştirici etkiye sahip yaprak mantar ilacı olarak kullanılan bir asetimid bileşiği olup temas ve lokal sistemik aktiviteye sahiptir

BENSICA
500 g/l Fluazinam

Yaprak ve toprak kaynaklı mantar patojenlerini kontrol etmek için kullanılan koruyucu ve geniş spektrumlu bir fungisit olup spor çimlenmesini, penetrasyonunu, büyümesini ve spor oluşumunu engeller,

BEVEREN
150 g/l Cyprodinil +100 g/l Fludioxonil

BIELSON
375 g/l Pyrimethanil +125 g/l Fluopyram

BILBAO
375 g/l Fluazinam +150 g/l Azoxystrobin

BURNLEY
136 g/l Copper hydroxide +136 g/l Copper oxychloride

CAVINALI
400 g/l Cyazofamid

DAGROXANIL
60 g/l Tebucanozole +60 g/l Tebucanozole

DE CONSETA
%50 Trifloxystrobin

DE INN PUTE
300 g/l Spiroxamine +160 g/l Prothioconazole

DE JALOKIN
%25,2 Boscalid +%12,8 Pyraclostrobin

Koruyucu ve önleyici etki gösteren ve bitkilerde hem translaminar hemde lokal sistemik olarak taşınma özelliğine sahip çok geniş spektrumlu etkili fungisit,

DORENE WG
%50 Cyprodinil

Sistemik etkili olup yapraktan uygulama sonrasında bitkilere alınır ve ksilemde akropetal olarak taşınır. Yaprak yüzeyinde penetrasyonu ve içinde misel gelişimini engelleyen etkili fungisit,

DORENE
300 g/l Cyprodinil

Sistemik etkili olup yapraktan uygulama sonrasında bitkilere alınır ve ksilemde akropetal olarak taşınır. Yaprak yüzeyinde penetrasyonu ve içinde misel gelişimini engelleyen etkili fungisit,

KARVINA
75 g/l Azoxystrobin +37,5 g/l Metalaxyl-M +12,5 g/l Fludioxonil

LOAVISE
310 g/l Pyrimethanil +95 g/l Trifloxystrobin

NARDIAN
250 g/l Difenoconazole +125 g/l Mandipropamid

NILIPEC
%14 Copper hydroxide +%14 Copper oxychloride

RUGANIL
200 g/l Tebucanozole +120 g/l Azoxystrobin

TRANSOL SC
361,1 g/l Copper hydroxide

Geniş etki spektrumlu özel formule edilmiş bakır hidroksit içerikli yeni nesil fungisit,

VIGNOSOL
150 g/l Prothioconazole +20 g/l Tebucanozole

WOPROSULF SC
700 g/l Sulphur

SC formulasyonun avantajlarına sahip Koruyucu etkili, geniş spektrumlu, fungisit ve akarisittir.