GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerin korunması Deva Agro A.Ş. için önemli bir husustur. Deva Agro A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVK Kanunu") uyum sağlamak amacıyla KVK Kanunun belirttiği ilkeleri benimser. Kişisel verilerin işlenmesi, anonimleştirilmesi, yok edilmesi, silinmesi, ilgili kişinin aydınlatılması yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Deva Agro A.Ş. kişisel verileri web sitesi, mobil uygulamalar, reklamlar, sosyal medya hesapları, teknik destek talepleri vb iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak KVK Kanununun belirttiği sınırlar çerçevesinde kişisel verileri işleme şartlarına uygun olarak hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.
Deva Agro A.Ş. veri işleme süreçlerinde verileri kişi, kurum, konusu itibariyle kategorize etmektedir. KVK Kanunun ilgili maddelerine istinaden sair kişi gruplarının da (teknik danışman, ziraat mühendisi, özel sektör çalışanı, yönetici vb) verileri işlenmektedir. Kişisel veriler Deva Agro A.Ş. ve grup şirketleri tarafından müşteri ilişkileri yönetimi, satış yönetimi, üretim iyileştirme vb. tüm faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanmaktadır.

Deva Agro A.Ş. kişisel verilere yetkisiz erişimi, kaybolması, değiştirilmesi veya imha edilmesini önlemek amacıyla bütün gerekli önlemleri almaktadır. Kişisel veriler işlenirken dünya çapında kabul görmüş bütün teknoloji standartlarını kullanmaktadır. Aynı zamanda kağıt ortamda saklanan veriler mutlaka güvenli fiziki alanda tutulur ve buraya belli yetki seviyesindeki kişilerin erişimine izin verilir.
Deva Agro A.Ş. kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü, bilgi güvenliği hususunda gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı taahhüt etmektedir.

Deva Agro A.Ş. kişisel verileri Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda KVK Kanununun sınırları çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Bu kapsamda sevk edilecek olan siparişler, kişi bilgisi, faturanın gönderimi amacıyla ilgili nakliye şirketleriyle belli güvenlik standartları kapsamında paylaşılmaktadır. Müşteri verilerinin bir kısmı müşteri onayı doğrultusunda kendisine tanıtım yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla işbirliği yapılan kurumla/kurumlarla paylaşılmaktadır. Web sitesinin kullanım tercihleri, gezinti geçmişi web sitesinin iyileştirilmesi, analiz amacıyla çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.
Raporlama, analiz çalışmalarının 100% başarıya ulaşması amacıyla iş ortakları/müşteriye ait veriler Deva Agro A.Ş. grup şirketleriyle paylaşılmaktadır.

Kişisel veriler ilgili mevzuatın belirlediği zaman aşımı ve işleme amacı için gereken süreler boyunca KVK Kanununa uygun olarak Deva Agro A.Ş. sunucularında saklar. Bu süreler tamamlandıktan sonra veriler kalıcı olarak imha edilir.

İlgili Kişilerin Kişisel Verileri Üzerindeki Hakları

İlgili kişiler, kendi kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir. Eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talebinde bulunabilir. Kişisel verilerin amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki kişisel verilerinin aktarılıp aktarılmadığı, eğer aktarılmışsa bu üçüncü kişileri bildirilmesi talebinde bulunabilir. Kişisel verilerinde yanlışlık, eksiklik olması durumunda bunların düzeltilmesini isteyebilir. KVK Kanununun öngördüğü şartlar doğrultusunda verilerin silinmesini isteyebilir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Deva Agro A.Ş. yasal yükümlülüklerini gerçekleştirme doğrultusunda kişisel verileri yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Çerez Politikası (Cookie) ve Çerezlerin Kullanımı

Deva Agro A.Ş. web siteleri, mobil uygulamalar ile çerez kullanmaktadır. Çerezler aracılığıyla toplanan veriler KVK Kanununun sunduğu çerçeve altında işlenmekte ve üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.