CALIXA

Ürün grubu : İnsekti̇si̇t Formulasyon şekli : Süspansi̇yon konsantre (SC)
Aktif madde : 240 g/l Metaflumizone Direnç sınıflandırılması : 22B
Aktif madde grubu : Semicarbazone
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
Biber (sera)Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)100 ml/da, larva1 gün
Biber (tarla)Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)100 ml/da, larva1 gün
Domates (sera)Domates güvesi (Tuta absoluta)100 ml/da, larva3 gün
Domates (tarla)Domates güvesi (Tuta absoluta)100 ml/da, larva3 gün
Domates (tarla)Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)100 ml/da, larva3 gün

Semicarbazone grubundan yeni ve tüm larva dönemlerinde etkili bir ilaçtır.

Böceklerin sinir hücrelerinin sodyum kanallarını etkiler ve böceklerde beslenme durur ve 1-2 günde ölümler görülür.

Farklı bir grup ve etki mekanizması nedeniyle direnç yönetiminde iyi bir alternatiftir.

IPM programlarına uyumlu bir insektisittir.

Sebzelerde hasatla son uygulama arasındaki süre kısadır.

Translaminar taşınma özelliğinden dolayı uygulamada başarı oranı yüksektir.

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada /1-2 tuzak /ha) vevserada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir vevtuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkininvçiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlınınvherhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.
Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip tarlanın büyklüğüne göre 50-100 bitkivkontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Biberde pamuk yaprak kurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ugulama yapılır. Uygulamalar larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Geniş spektrumlu sodyum kanalı blokeridir, hedef böceklerde sodyum kanallarını bloke eder ve böcek sinir sisteminde felce neden olur.