DAGRO CBAT

Ürün grubu : Fungi̇si̇t Formulasyon şekli : Islanabi̇li̇r toz (WP)
Aktif madde : % 60 Mancozeb +% 9 Dimethomorph Direnç sınıflandırılması : M3 + H5:40
Aktif madde grubu : Carbamate + Morpholine
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
BağMildiyö (Plasmopara viticola)200 g/100 L su28
DomatesMildiyö (Phytophthora infestans)250 g/100 L su7
HıyarKabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)200 g/100 L su3
PatatesMildiyö (Phytophthora infestans)250 g/da7
SoğanSoğan mildiyösü (Peronospora destructor)200 g/100 L su7

İçerdiği dimethomorph aktif maddesi en yaygın kullanılan fenil amid fungisitleri (metalaxil gibi) ile çapraz direnç göstermez.

Lokal sistemik ve kontakt etkiyi bir arada gösteren bir fungisittir.

Hızlı alınabilen sistemik etkili içeriği sayesinde uygulamadan 3-4 saat sonra yağan yağışlardan faza etkilenmez.

Mildiyö mücadelesi erken dönemde yapılırsa tedavi edici özelliği vardır.

HIYAR KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: İlaçlama bitkiler kol atmaya haşladığında veya ilk mildiyo belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalıgın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. 
BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalğın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır. 
PATATES MİLDİYÖ: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanir ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır. 
SOĞAN MİLDİYÖ: Günlük ortalama sicaklığin 16°C' ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir. 
DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Mancozeb; sistemik olmayan geniş spektrumlu, temas ile koruyucu etkili olup lipit metabolizmasını bozarak etki eder. Çoklu saha aktivitesine sahiptir. Mancozeb solunumu engelleyen spesifik olmayan tiyol reaktanı olarak görev yapar. Mantarların enzimlerindeki sülfhidral (SH) gruplarını inaktive eden bir izotiyosiyanat haline dönüştürülür. 

Dimethomorp; İyi koruyucu aktiviteye sahip sistemik etkili selüloz sentezi inhibitörüdür. Etkisi mantarların hücre duvarı oluşumunun bozulması şeklinde olur.