DAGRO CURE 25 WP

Ürün grubu : Fungi̇si̇t Formulasyon şekli : Islanabi̇li̇r toz (WP)
Aktif madde : % 25 Tebucanozole Direnç sınıflandırılması : G1:3
Aktif madde grubu : Triazole
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
ArmutArmut karalekesi (Venturia pirina)25 g/100 l su14
BuğdaySarı pas (Puccinia striiformis)75 g/da35
BuğdayBuğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici)75 g/da35
DomatesErken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)50 g/100 l su7
ElmaKülleme (Podosphaera leucotricha)25 g/100 l su14
ElmaElma karalekesi (Venturia inaequalis)25 g/100 l su14
KayısıSert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa)60 g/100 l su14

Koruyucu, iyileştirici ve yok edici eylemle birçok üründe geniş bir hastalık yelpazesine karşı etkili ve güvenilir bir çözüm sunar.

Sistemik özelliği ile kısa sürede bitki bünyesine alınır ve yağışlardan fazla etkilenmez.

Domateste erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamayailk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-14 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. 
Elma küllemesi: 1.uygulama: pembe çiçek tomurcuğu döneminde 2.uygulama: çiçek taç yapraklarının %60-70’i döküldüğünde 3.ve diğer uygulamalar: hasatalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir. 
Elma karalekesi: 1.uygulama: çiçek gözlerikabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2.uygulama: pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) 3.uygulama: çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce) 4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır. 
Armut karalekesi: 1.uygulama: çiçek gözlerikabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2.uygulama: beyaz rozet döneminde 3.uygulama: çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce 4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır. 
Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (kayısı): 1.uygulama: çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) 2.uygulama: tamçiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır. 
Buğday sarı pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile kaplanacak şekildeuygulama yapılmalıdır. İklim koşulları  ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edlir. 
Buğdayda septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir.Aynı şekilde tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

Tebuconazole; koruyucu, iyileştirici ve yok edici eylem içeren sistemikbir fungisit olup membran fonksiyonunu bozar. Sterol biyosentezi inhibitörüdür. Demetilaz inhibitörleri (DMI) - fungal hücre duvarının yapısını oluşturma sürecine müdahale eder. Son olarak, mantarın üremesini ve daha fazla büyümesini önler.