DAGRO DARIS

Ürün grubu : Fungi̇si̇t Formulasyon şekli : Süspansi̇yon konsantre (SC)
Aktif madde : 250 g/l Azoxystrobin Direnç sınıflandırılması : C3:11
Aktif madde grubu : Strobilurin
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
BağMildiyö (Plasmopara viticola)75 ml/100 l su21
BağBağ küllemesi (Erysiphe necator)75 ml/100 l su21
BağBağda ölükol (Phomopsis viticola)75 ml/100 l su21
Biber (sera)Külleme (Leveillula taurica)75 ml/100 l su3
ÇeltikÇeltik kök yanıklığı (Pyricularia oryzae)100 ml/da28
Domates (tarla)Mildiyö (Phytophthora infestans)75 ml/100 l su3
Domates (tarla)Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)75 ml/100 l su3
HıyarKabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)60 ml/100 l su3
HıyarKabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum)75 ml/100 l su3
KarpuzKarpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina)75 ml/da3

Geniş etki spektrumu ile yüksek performans, uzun etki süresi ile mükemmel ürün garantisi sağlar.

Önemli bağ hastalıklarına tek bir uygulama ile (ölükol-mildiyö-külleme) kalieli bir koruma sağlar.

IPM programları ile uyumlu bir fungisit olup yararlı ve hedef dışı türler üzerinde çok az etkisi vardır.

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz örıune alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır. 
BAĞ KÜLLEMESİ: 1. ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklannın ayrıldığı dönemde. 3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır. 
BAĞ ÖLÜKOL: •Yaz ilaçlaması: 1. ilaçlama Sürgünler 2-3 cm olduğunda. 2. ilaçlama sürgünler 8-10cm olduğunda. 3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır. 
HIYAR KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: Ilaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. 
HIYAR VE KABAK KÜLLEME: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C nin üstünde ve orantılı nernin de %50’nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir. 
DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. 
DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez baylanmalıdır. Iklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır. 
BIBER (SERA) KÜLLEME: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. 
KARPUZ ALTERNARİA YAPRAK YANIKLIĞI: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. 
ÇELTİK YANIKLIĞI HASTALIĞI: Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldügünde ilaçlama yapılmalıdır. Gerekli hallerde kullanılan ilacın etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır.

Farklı iyileştirici ve yok edici özelliklere sahip sistemik translaminar ve koruyucu etkili fungisit olup solunum önleyici (QoL fungisit) mitokondriyal solunum inhibitörüdür. Fungusların normal solunum yeteneğini engelleyerek çalışır.