DAGRO FLOW

Ürün grubu : Fungi̇si̇t Formulasyon şekli : Süspansi̇yon konsantre (SC)
Aktif madde : 500 g/l Chlorothalonil Direnç sınıflandırılması : M5
Aktif madde grubu : Chloronitrile
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
Domates (sera)Mildiyö (Phytophthora infestans)175 ml/100 l su3
Domates (tarla)Mildiyö (Phytophthora infestans)175 ml/100 l su3
ElmaElma karalekesi (Venturia inaequalis)200 ml/100 l su3
HıyarKabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)250 ml/100 l su3
KayısıSert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)200 ml/100 l su56
Şeker pancarıYaprak leke hastalığı (Cercospora beticola)300 ml/da3

 

Bazı koruyucu özellikleri olan, kontakt etkili ve geniş spektrumlu fungisittir.

kontakt bir fungisit olmasına rağmen yaprak yüzeyine yapışma kabiliyeti çok yüksektir ve yağışlardan fazla etkilenmez.

Chlorothalonil etki şekli, fungi enzim sistemleri ile sonuçta hücre ölümüne yol açacak şekilde reaksiyona girmektir. Aktif bileşen, fungal hücre içi glutatyon moleküllerini, temel enzimatik reaksiyonlara katılamayan alternatif formlara indirgeyerek sonuçta triklorometil sülfenilin hareket tarzına benzer şekilde hücre ölümüne yol açar.