DAGROQUIN

Ürün grubu : Fungi̇si̇t Formulasyon şekli : Suda dağılabi̇li̇r granül (WG)
Aktif madde : % 30 Cymoxanil +% 22,5 Famoxadone Direnç sınıflandırılması : 27 + C3:11
Aktif madde grubu : Cyanoacetamide oxime + Oxazole
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
BağMildiyö (Plasmopara viticola)40 g/100 l su28
DomatesMildiyö (Phytophthora infestans)40 g/100 l su (sera)3
DomatesMildiyö (Phytophthora infestans)40 g/da (tarla)3
DomatesErken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)40 g/100 l su (sera)3
DomatesErken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)40 g/da (tarla)3
HıyarKabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)40 g/100 l su3
KarpuzKarpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina)40 g/da3
PatatesMildiyö (Phytophthora infestans)40 g/100 l su14

Çoklu etki mekanizması ile uzun süreli hastalık kontrolü  ve düşük PHI nedeniyle tercih edilen bir fungisittir.

Hastalık etmeninin bitkilere girişinden 2-3 sonra bile hastalık kontrolünde başarı imkanı sağlar.

Sinerji yaratan iki teknik maddenin karışımı ile zorlu iklim koşullarında bile üstün hastalık kontrolü sağlar.

Hıyar kabakgillerde mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamalrın bitkinin her tarafını özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. 
Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. 
Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. 
Bağ mildiyösü: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır. 
Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır. 
Karpuz (tarla) alternarya yaprak yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamayadevam edilir.

Cymoxanil, koruyucu ve iyileştirici aktiviteye sahip penetran bir fungisittir. Enfeksiyon sonrası aktivitesi, inkübasyon sırasında mantarın gelişimini durdurur. Bu özelliklerinden dolayı kontak veya sistemik mantar öldürücüler ile iki veya üçlü karışım halinde kullanılır.

Famoxadone; kalıcı aktivitesi olan koruyucu bir fungisit olup solunum sistemine müdahale eder. Solunum önleyici fungisittir.(QoL fungisit). Famoxadone (Dicarboximide fungisit grubu) mitokondriyal solunumları inhibe eder, zoosporlara ve miselyuma karşı koruyucu bir aktiviteye sahiptir ve mükemmel kalıcı biyolojik etki gösterir.