DE PORTIVO

Ürün grubu : Fungi̇si̇t Formulasyon şekli : Süspansi̇yon konsantre (SC)
Aktif madde : 65,82 g/l Copper sulfate Direnç sınıflandırılması : Inorganic
Aktif madde grubu : M1
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
ArmutArmut karalekesi (Venturia pirina)125 ml / 100 l su21
BağMildiyö (Plasmopara viticola)50 ml / 100 l su7
DomatesMildiyö (Plasmopara viticola)150 ml / 100 l su7
ElmaElma karalekesi (Venturia inaequalis)125 ml / 100 l su21
KayısıSert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (çil) (Wilsonomyces carpophylus=Stigmina carpophila)125 ml/100 l su10
KirazSert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa)125 ml/100 l su7
NarNarlarda kahverengi leke (Alternia alternata)125 ml/100 l su14
TurunçgillerKahverengi leke (Alternaria alternata f.sp.citri)250 ml/100 l su14
ZeytinZeytinlerde halkalı leke (Spilocaea oleginea = Cyclogonium oleaginum)125 ml / 100 l su14

En çok tercih edilen bakırlı bileşik olan bakır sülfat bazlı bileşik olup özel formulasyona sahiptir.

Yapraklar tarafından alınabilen özelliği ile yağışlardan etkilenimi düşüktür.

Molekül yapısının ile daha iyi kaplama sağlar ve daha kaliteli hastalık kontrolüne imkan verir.

Bağ mildiyösü: 1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır. 2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir. 
Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır. 
Armut karalekesi: 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2.uygulama: Beyaz rozet döneminde 3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce 4. ve diğer uygulamalar: İklim koşulları hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır. 
Elma karalekesi: 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) 3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce 4. ve diğer uygulamalar: İklim koşulları hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır. 
Turunçgillerde Kahverengi leke: Sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalara meyvenin yaklaşık 4 cm olduğu döneme kadar 10-11 gün ara ile devam edilir. 
Zeytinlerde halkalı leke: Marmara Bölgesinde:  1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce  2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce Ege Bölgesinde:  1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce 2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce Akdeniz Bölgesinde: 1.uygulama: Hasattan sonra 2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce 3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Yapraktanda emilebilen, mantar sporlarının ve patojenlerin konukçu bitki dokularına girmesini engelleyen koruyucu fungisittir. Bakır iyonları  mantarlardaki fonksiyonel protein molekülü gruplarına bağlanır ve protein denatürasyonuna neden olarak hücre hasarı ve sızıntısı meydana getirir. Çok yer engelleyici fungisit olup direnç geliştirme riski düşüktür.