COBRA SÜPER EW

Ürün grubu : Herbi̇si̇t Formulasyon şekli : Suda yağlı emülsi̇yon (EW)
Aktif madde : 50 g/l Quizalofop-p-ethyl Direnç sınıflandırılması : A1
Aktif madde grubu : Aryloxyphenoxypropionate
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre
AyçiçeğiPüsküllü çayır (Bromus tectorum)
Tavşanbıyığı = Salkım otu (Poa annua)
Yabani arpa (Hordeum spontaneum)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Yabani dari (Panicum spp.)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası-
BağKanyaş (Sorghum halepense)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
100 ml/da Köpek dişi 15-20, Kanyaş 2-3 kardeşte iken-
DomatesKöpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası-
KanolaTilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Delice (Lolium perenne)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kuş yemi = Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
yapışkan darı (Setaria spp.)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
100 ml/da çıkış sonrası-
Kırmızı mercimekAyrık (Elymus repens)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası-
PamukKanyaş (Sorghum halepense)
75-100 ml/da Tohumdan gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır-
SoğanYapışkan ot (Setaria verticillata)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
100 ml/da Soğan 15-20 cm boyunda iken kanyaşların 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan otların 10-15 cm boyunda oldukları dönemde-
Soya fasülyesiKuş yemi = Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Yabani dari (Panicum spp.)
100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası-
Şeker pancarıYabani yulaf (Avena fatua)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.-

Bir çok bitkide dar yapraklı ot mücadelesinde kullanım imkanı vardır.

Yaprak yüzeyinden alınan, bitki boyunca hem ksilemde hem de floemde hareket eden ve meristematik dokuda biriken sistemik herbisittir.

Uygulama yapılan yabancı otlarda ortalama 14 günden sonra sararmalar başlar.

EW formulasyonun üstün özellikleri ile daha iyi uygulama sonuçları alınabilir.

Ülkemizde bazı lokasyonlarda FOB grubu herbisitlere direnç oluştuğu bilgisi vardır. Bu konuda perakende satış bayilerinden bilgi alınmalıdır.

Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. 
COBRA SUPER EW tek yıllık ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otların çıkış sonrası mücadelesinde kullanılan sistemik bir herbisittir. Uygulama dar yapraklı yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu dönemde  (Kanyaş için bu dönem yabancıotların 30 cm boyunda olduğu dönemdir) yapılmalıdır. İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

Seçici bir herbisit olup bir asetil CoA karboksilaz (ACCase) inhibitörüdür. Otlarda hücre zarlarının yapımında ve balmumsu üst yüzey yapımında kullanılan bazı yağ asitlerinin biyosentezini engeller ve otların büyümesini önler