MANZEB M-45

Ürün grubu : Fungisit Formulasyon şekli : Islanabi̇li̇r toz (WP)
Aktif madde : % 80 Mancozeb Direnç sınıflandırılması : M3
Aktif madde grubu : Carbamate
Bitki Zararlı Organizma Uygulama Dozu İlaçlama ve Hasat
Arası Süre

En yaygın kullanılan mantar ilaçları, böcek öldürücüler ve büyüme düzenleyicileri ile uyumludur.

Dört ana bitki patojen sınıfının neden olduğu hastalıkları geniş bir aralıkta kontrol eden etkili bir koruyucu fungisittir.

Çok bölgeli hareket tarzı nedeniyle, direnç geliştirme riski çok düşüktür

Manganez ve Çinko'yı mikro besin maddesi olarak sağlayarak bitkiye potansiyel sağlık yararı sağlar.

Mancozeb; sistemik olmayan geniş spektrumlu, temas ile koruyucu etkili olup lipit metabolizmasını bozarak etki eder. Çoklu saha aktivitesine sahiptir. Mancozeb solunumu engelleyen spesifik olmayan tiyol reaktanı olarak görev yapar. Mantarların enzimlerindeki sülfhidral (SH) gruplarını inaktive eden bir izotiyosiyanat haline dönüştürülür.