CORIANA 720 SL

Ürün grubu : Bi̇tki̇ geli̇şi̇m düzenleyi̇ci̇ (bgd) Formulasyon şekli : Suda çözünen konsantre (SL)
Aktif madde : 720 g/l Ethephon Direnç sınıflandırılması :
Aktif madde grubu :